Usługi w mieście

usługi na rzecz miasta

Wspieramy spółki miejskie w realizacji usług komunalnych, m.in. w pracach budowlanych, remontach i konserwacji zasobów mieszkaniowych, utrzymaniu zieleni, utrzymaniu w czystości szlaków i infrastruktury komunikacyjnej, zarządzaniu gospodarką odpadami, dzierżawie specjalistycznych pojazdów i wynajmie pracowników.

1. Usługi remontowo-budowlane

Lokale mieszkalne, użytkowe, mała architektura czy infrastruktura użytkowa dzięki nam zyska nowy estetyczny wygląd i nowe funkcjonalności. Wszelkie prace remontowo-budowlane przeprowadzimy zgodnie z wytycznymi inwestora.

W ramach usług remontowych oferujemy:

 • tynkowanie, szpachlowanie, malowanie
 • montaż ścianek GK i podwieszanych sufitów
 • kładzenie posadzek, płytek, paneli
 • tapetowanie
 • montaż instalacji wodno-sanitarnych
 • montaż armatury łazienkowej
 • inne do uzgodnienia

W ramach prac budowlanych oferujemy:

 • budowę dróg technologicznych (również na terenach poprzemysłowych, kolejowych)
 • wykonywanie pasów p-pożarowych i wycinkę drzew i krzewów
 • zabudowę nawierzchni na przejazdach (tramwajowych, kolejowych)
 • budowę ramp i placów przeładunkowych
 • remonty posterunków ruchu (kolejowych)
 • kładzenie bruku, kostki
 • inne do uzgodnienia

2. Usługi utrzymania zieleni

 • koszenie kosą spalinową
 • wycinanie drzewek i krzewów piłą spalinową
 • przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów w obrębie torowisk i dróg
 • opryski
 • sadzenie drzew i krzewów

3. Usługi utrzymania infrastruktury torowej (tramwajowej)

 • wymiana szyn
 • wymiana podkładów
 • naprawy i konserwacje przejazdów
 • smarowanie rozjazdów

4. Usługi sprzątania i utrzymania czystości

 • budynków, obiektów i terenów miejskich
 • tramwajów i autobusów
 • przystanków i stanowisk postojowych
 • wiat przystankowych