Usługi na kolei

Obsługa infrastruktury kolejowej

Usługi na rzecz kolei to nasza specjalność. Realizujemy całą gamę zadań związanych z organizacją ruchu na bocznicach kolejowych, utrzymaniem infrastruktury kolejowej (remonty, naprawy, wymiany torowisk, budowa peronów, itp.), zarządzaniem pracownikami. Zapewniamy kadry do pracy tymczasowej i etatowej (m.in. maszynistów, manewrowych, ustawiaczy, kontrolerów ruchu, dyżurnych ruchu oraz grupy pracowników do prac remontowo-budowlanych). Udzielamy także wsparcia w opracowaniu niezbędnej dokumentacji, wdrażaniu procedur, pozyskiwaniu certyfikatów.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do właścicieli lub zarządców:

 • infrastruktury kolejowej
 • bocznic kolejowych
 • szlaków kolejowych
 • transportu kolejowego
 • nieruchomości kolejowych
 • przedsiębiorstw realizujących prace remontowo-budowlane na kolei.

W zakresie obsługi ruchu kolejowego oferujemy:

 • obsługę bocznic kolejowych
 • obsługę posterunków ruchu
 • obsadę stanowisk maszynisty, manewrowego, ustawiacza, dróżnika i innych
 • kompletowanie kadr (wynajem specjalistów i pracowników niewykwalifikowanych)

W zakresie infrastruktury kolejowej oferujemy:

 • remonty, utrzymanie, przebudowę torowisk
 • diagnostykę i kontrolę nawierzchni torowych (w tym przejazdów)
 • przebudowę, budowę i remonty platform peronowych
 • zabudowę, modernizację, utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • opracowanie projektów z zakresu teletechniki oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • kompletowanie kadr (wynajem specjalistów i pracowników niewykwalifikowanych)